Vyhledání záznamu o provedené přepravní kontrole(ZOPPK)

  1. Vyhledání
  2. Kontrola
  3. Platba
  4. Dokončení

Zadání čísla ZOPPK

  • Pro vyhledání prosíme o zadání čísla záznamu o provedené kontrole