Informace o využívání cookies


Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, umísťujeme někdy malé datové soubory nazvané cookies do Vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek, pokud to umožňuje nastavení Vašeho prohlížeče. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek.

Druhy cookies, které používáme

Technické a relační cookies

Zajišťují základní technickou funkčnost webů/portálů, tj. přihlašování, využívání služeb apod. Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy zavřete prohlížeč. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení. Konkrétně uchovávme pouze cookie PHPSESSID, která zajišťuje rozpoznání zákazníka během jeho pohybu po stránkách. Cookie se uchovává do zavření prohlížeče, případně do 24 minut bez aktivity.

Používání cookies

Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé možnosti ručně pokaždé, když navštívíte stránky. Některé funkce a služby nemusí fungovat.

Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto:

Vymazání

Cookies můžete smazat ve vašem prohlížeči.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies do Vašeho zařízení blokovat. V takovém případě ale bude funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.